توضیحات محصول

دانلود پاورپوینت آماده برنامه ریزی آموزشی و درسی

تعداد اسلاید : 121

توضیح مختصر

این پاورپوینت مرتبط با رشته مدیریت، رشته علوم تربیتی و …  و تمام زیر رشته های آن ها بوده و با فرمت قابل ویرایش پاورپوینت (ppt) می باشد.

فهرست

عنوان   

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : برنامه ریزی آموزشی و درسی (مفاهیم و نظریات)        

فصل دوم : منابع اطلاعات برای برنامه ریزی درسی (مبانی برنامه ریزی درسی)

فصل سوم : اطلاعات درباره جامعه ( مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی)

فصل چهارم : مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی

فصل پنجم : اطلاعات درباره معرفت و دانش بشری

فصل ششم : طرح ریزی برنامه های درسی

فصل هفتم : انواع طرح های برنامه درسی

فصل هشتم : ارزشیابی برنامه های درسی ( الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی)

 

 

قسمتی از متن

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی:

پیشگفتار

زمانـی که تلاش برای توسعه در کشــورهای «جهــــان ســوم» آغاز شــد، آموزش و پرورش به دلیــل مزایای اجتماعی اقتصــــادی اش ، وکسب برتری ها موردتوجه بیشتری قرارگرفت وتوزیع آموزش وپرورش درسطح کشوروچگونگی بهره مندی افراداز آن یکی از شاخص های پیشرفت اجتمـــاعی به حساب آمد. اما به دلیل محدود بودن منابع انسانی و مالی و گونه گونی تقاضا برای دستیابی به آن بحث شدیــدی را میان تصمیم گیرندگان به وجود آورد و لزوم اتخـــــاذ شیوه های انقلابـــی برای برنامه ریزی متناســب با تحولات اجتماعی و تربیتــــی را موجب گردید.

مواردی که نشان دهندۀ این است که اگر برنامه ریزی جامع وحساب شده ای انجـــام نگیرد مشکـــل بتوان امیــــدوارشد که رشـــد آموزش و پرورش از نظر کمی و کیفی سرعت بیشتری بگیرد :

1ــ تعداد زیادی از افراد هنوز به مدارس ابتدایـــی و متوسطه راه پیــدا نکرده اند.

2ــ افزایش سریع نسبت تعداد جمعیّت کودکــان و جوانان به کل جمعیّت در کشورهای در حال توسعه.

3ــ افزایش نرخ هزینه های آموزش و پرورش به طور متوسّط در سال  است.

 

خرید

 

کلیدواژه ها:

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و درسی. پاورپوینت آماده برنامه ریزی آموزشی و درسی . پاورپوینت درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی. پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی . پاورپوینت آماده درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی .

دیدگاه‌ها(1 رای)5.00

برای ثبت نظر باید این محصول را خریده باشید

نظری بدهید