دانلود پایان نامه اقتصاد و مدیریت با موضوع جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيرانتفاعی

توضیحات محصول

دانلود پایان نامه اقتصاد و مدیریت با موضوع جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيرانتفاعی

تعداد صفحات : 124

توضیح مختصر

این پایان نامه مرتبط با رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و تمام گرایش های آن ها بوده و با فرمت ورد (word) می باشد.

فهرست

فصل اول 7
1-1-) بيان مسأله 7
2-1) اهداف پژوهش: 10
3-1) فرضيه ها وسؤالات پژوهش : 11
4-1) تعريف اصطلاحات : 12
5-1) تعاریف عملیاتی : 13

فصل دوم 15
2) مبانی نظری پژوهش 15
1-2) جو سازماني: 15
1-1-2) مفهوم جو سازمانی 15
2-1-2) تعاریف جو سازمانی : 16
3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی : 20
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری 20
شكل شماره (2-1)مدل تعاملي ابعاد جو سازماني 21
2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف 21
شكل(2-2). الگوي نياز – فشار 22
3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس 22
5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت 24
1-5-3-1-2) انواع جو سازماني طبق مدل هالپين و كرافت 25
6-3-1-2) مطالعات رنسيس ليكرت 28
4-1-2) رويکردهاي جوّ سازماني 29
6-1-2) شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني 34
2-2) مشاركت در تصميم گيري 44
2-2) مرور پژوهش ‌هاي انجام شده 71

فصل سوم 87
1-3) روش تحقيق 87
2-3) جامعه آماري 88
3-3) نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گيری) 89
4-3) ابزار تحقيق: 92
5-3) پايايي و روايی ابزار تحقيق : 93
6-3) روش تجزيه و تحليل داده‌ها: 94

فصل چهارم 95
1-4). بررسي توصيفي و استنباطي يافته هاي پژوهش 95
2-4) توصيف يافته ها 96
3-4) فرضيه هاي پژوهش 102
4-4) سؤالات پژوهش 105

فصل پنجم 112
5). بحث و نتيجه گيري 112
1-5) فرضيه هاي پژوهش 113
2-5) سؤالات پژوهش 116
3-5) بحث و تفسير پاياني 123
4ـ5) پيشنهادات 123
5ـ5) محدوديت‌هاي پژوهش 125

قسمتی از متن

بيان مسأله

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره مي نمايد كه در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

تأثير تصميمات مشارکتي بر کارکرد سازمان‌ها تصميم‌گيرندگان را مجاب نموده که نگاه ويژه‌اي به مشارکت‌ کارکنان در تصميم‌گيري‌هاي سازماني داشته باشند .از اين‌روست که پرستون و پست[1] معتقدند که: انقلاب اول در علم مديريت، انقلاب استبداد مديران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدايي مالکيت از مديريت و انقلاب سوم که مهم‌ترين انقلاب در…..

خرید

دیدگاه‌ها(1 رای)5.00

برای ثبت نظر باید این محصول را خریده باشید

Comments


نظری بدهید